Tour Mỹ Sơn khám phá thánh địa Mỹ Sơn 1 ngày từ Đà Nẵng

Tour Mỹ Sơn 1 ngày ghép đoàn từ Đà Nẵng du khách sẽ có thêm những thông hữu ích về một nền văn hoá Champa đấy những bí ẩn từ tập tục và kiến trúc